0.3 C
Roman
5 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2019

2019

HCL nr. 328 din 30.12.2019

privind încheierea unui act adițional la contractul de credit de investitii nr. RQ18061517940177 din data de 02.07.2018 încheiat cu CEC Bank SA

HCL nr. 327 din 30.12.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019

HCL nr. 326 din 23.12.2019

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 86/11.04.2018 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 48.300.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local, aprobate prin H.C.L. nr. 84 din 29.03.2018

HCL nr. 325 din 23.12.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiţii finanțate din bugetul local pe anul 2019

HCL nr. 324 din 23.12.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 187/2019 privind încheierea unui acord de parteneriat

HCL nr. 323 din 19.12.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțată din bugetul local și a listei de investiții la Direcția Administrare Piețe Roman pe anul 2019

HCL nr. 322 din 19.12.2019

privind modificarea anexei H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț

HCL nr. 321 din 19.12.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 320 din 19.12.2019

privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman

HCL nr. 319 din 19.12.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman