1.9 C
Roman
24 noiembrie 2020

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2018

2018

HCL nr. 286 din 19.12.2018

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman (II)

HCL nr. 285 din 19.12.2018

privind aprobarea concesionării şi închirierii unor terenuri

HCL nr. 284 din 19.12.2018

privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman

HCL nr. 283 din 19.12.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 151/2018 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 282 din 19.12.2018

privind aprobarea achiziţionării unor servicii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 281 din 19.12.2018

privind darea în administrare a „Serviciului de iluminat public în Municipiul Roman” către Direcția Municipal Locato Roman, în calitate de operator

HCL nr. 280 din 19.12.2018

privind darea în administrare a Serviciului public pentru Administrarea Fondului Locativ din Municipiul Roman, către Direcția Municipal Locato Roman în calitate de operator

HCL nr. 279 din 19.12.2018

privind darea în administrare a Serviciului public pentru Administrarea Cimitirelor Umane din Municipiul Roman,către Direcția Municipal Locato Roman în calitate de operator

HCL nr. 278 din 19.12.2018

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 277 din 19.12.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 253/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar, Obor
Font Resize