2.8 C
Roman
27 noiembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2018.09.27

2018.09.27

HCL nr. 228 din 27.09.2018

privind plata unor despăgubiri

HCL nr. 227 din 27.09.2018

privind "REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENŢĂ ROMAN"

HCL nr. 226 din 27.09.2018

privind "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ROMAN"

HCL nr. 225 din 27.09.2018

privind aprobarea vânzării unui imobil

HCL nr. 224 din 27.09.2018

privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local precum si a listei de investitii de la Spitalul Municipal de Urgenta Roman, pe anul 2018

HCL nr. 223 din 27.09.2018

privind înfiinţarea Direcției Municipal Locato Roman, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

HCL nr. 222 din 27.09.2018

privind aprobarea unei documentaţii de urbanism

HCL nr. 221 din 27.09.2018

privind constituirea Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE) pentru implementarea angajamentelor asumate de Municipiul Roman în cadrul Convenţiei Primarilor și a proiectelor EMPOWERING și ENERSELVES

HCL nr. 220 din 27.09.2018

privind aprobarea Regulamentului privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

HCL nr. 219 din 27.09.2018

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România – Filiala Neamț