0.3 C
Roman
5 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 02. Ședința Consiliului Local Roman din 31.01.2018

02. Ședința Consiliului Local Roman din 31.01.2018

Informare din 31.01.2018

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN PRIMAR LUCIAN-OVIDIU MICU INFORMARE privind activitatea Comisiei pentru probleme de apărare în anul 2017 Având în vedere prevederile următoarelor acte normative: Legea nr. 477/2003 privind pregătirea...

HCL nr. 19 din 31.01.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009 privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport urban de călători unor categorii sociale

HCL nr. 18 din 31.01.2018

privind completarea H.C.L. nr. 190/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public de administrare a cimitirelor umane şi a spaţiului locativ de pe raza municipiului Roman, către S.C.„ MUNICIPAL LOCATO SERV “ S.A. în calitate de operator

HCL nr. 17 din 31.01.2018

privind gestiunea „Serviciului de iluminat public în Municipiul Roman”

HCL nr. 16 din 31.01.2018

privind revocarea unei hotărâri

HCL nr. 15 din 31.01.2018

privind respingerea unei plângeri prealabile

HCL nr. 14 din 31.01.2018

privind aprobarea indicilor de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice din municipiul Roman

HCL nr. 13 din 31.01.2018

privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț

HCL nr. 12 din 31.01.2018

privind alocarea unei sume din bugetul local (navetă medici)