Informare din 31.01.2018

0
Informare din 31.01.2018
ROMANIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
PRIMAR
LUCIAN-OVIDIU MICU

INFORMARE

privind activitatea Comisiei pentru probleme de apărare în anul 2017

Având în vedere prevederile următoarelor acte normative:

 1. Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată;
 2. Legea nr.132/1997, privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, republicată;
 3. H.G. nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003;
 4. H.G. nr. 1380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, c.m.c.u.;
 5. H.G. nr. 219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 132/l997;
 6. H.G. nr. 1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război;
 7. Ordinul comun al preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului finanţelor publice, ministrului economiei şi ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 109/2003, pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război,

Activitatăţile desfăşurate de Comisia pentru probleme de apărare în anul 2017, constituită la nivelul Mun.Roman, au fost următoarele:

 • în data de 10.07.2017, a fost actualizată componenţa Comisiei pentru probleme de apărare prin Dispoziţia nr. 794; în data de 10.07.2017
 • a fost întocmit Planul de activitate al Comisiei pentru probleme de apărare în anul 2018, înregistrat cu nr. 21.709 din 13.12.2017;
 • au fost însuşite sarcinile din Planul de mobilizare al economiei judeţului, primit, în extras, de la STPS Neamţ;
 • Carnetul cu documentele de mobilizare a fost întocmit la data de 08.08.2017, avizat de către şeful STPS Neamţ şi aprobat de către primar;
 • Programul de aprovizionare a populaţiei cu produse raţionalizate în caz de mobilizare şi război a fost întocmit şi aprobat prin Hotărârea nr. 144 din 31.07.2017;
 • a fost întocmită cererea de mobilizare la locul de muncă (nr. 12464/19.07.2017), avizată de către şeful STPS Neamţ şi aprobată de către comandantul CMJ Neamţ;
 • a fost actualizat Centralizatorul cu principalele mijloace tehnice, utilaje şi aparatură din patrimoniul agenţilor economici şi persoanelor fizice, care se pot folosi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, in data de 13.02.2017 şi înaintat la STPS Neamţ;
 • în anul 2017 nu au fost solicitări de acordare a avizului Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale pentru concesionarea de bunuri proprietate publică a statului;
 • nu au fost transmise la STPS Neamţ date necesare întocmirii/actualizării Monografiei economico-militare a judeţului;
 • nu au fost transmise la STPS Neamţ date necesare întocmirii/actualizării Situaţiei cu obiectivele de infrastructură teritorială importante pentru sistemul naţional de apărare;
 • nu a fost actualizat proiectul de buget pentru război şi a fost/nu a fost înaintat la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, în vederea centralizării.

Preşedinte comisiei
Ioana-Roxana Iorga

Secretar
Marius Capșa