1.7 C
Roman
8 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 10. Ședința Consiliului Local Roman din 27.04.2018

10. Ședința Consiliului Local Roman din 27.04.2018

HCL nr. 106 din 27.04.2018

privind aprobarea transmiterii unui imobil din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț

HCL nr. 105 din 27.04.2018

DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL: "CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STRADA SMIRODAVA, NUMĂRUL 28”

HCL nr. 104 din 27.04.2018

privind vânzarea unor autospeciale (gunoiere)

HCL nr. 103 din 27.04.2018

DE APROBARE A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: „NOI TOŢI VREM LA ŞCOALĂ!” ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020, AXA PRIORITARĂ 6, PRIORITATEA DE INVESTIȚIE 10I, COMPONENTA 1, PROGRAMUL “ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”,

HCL nr. 102 din 27.04.2018

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 85/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement” şi reglementarea activităţii acestui serviciu

HCL nr. 101 din 27.04.2018

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere pentru desfășurarea Campionatului Național de Qwan Ki Do, la Roman, în perioada 12-13 mai 2018

HCL nr. 100 din 27.04.2018

privind aprobarea încheierii de protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân

HCL nr. 99 din 27.04.2018

privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investitii, a listei de studii si proiecte finantate din bugetul local si a listei de investitii la S.M .U . Roman pe anul 2018

HCL nr. 98 din 27.04.2018

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local