2 C
Roman
9 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 23. Ședința Consiliului Local Roman din 19.10.2020

23. Ședința Consiliului Local Roman din 19.10.2020

P.V. din 19.10.2020

Proces verbal la ședința ordinară din 19.10.2020

HCL nr. 220 din 19.10.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 205 din 14.10.2020, privind predarea unui sector de drum național, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, județul Neamt, în administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, prin C.N.A.I.R. – S.A., în vederea executării lucrărilor de reparații

HCL nr. 219 din 19.10.2020

privind abrogarea unei hotărâri

HCL nr. 218 din 19.10.2020

privind aprobarea reevaluarii parțiale a activelor fixe corporale aparţinând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 217 din 19.10.2020

privind aprobarea casării unor bunuri date în administrare către S.C. Compania Județeană APA Serv S.A. Neamț ce sunt amortizate integral

HCL nr. 216 din 19.10.2020

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

HCL nr. 215 din 19.10.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 308 din 19.12.2019 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 214 din 19.10.2020

privind rectificarea bugetului local consolidat și a listei de investiţii finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 213 din 19.10.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 212 din 19.10.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 157/24.07.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrare Pieţe