0.6 C
Roman
5 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 18. Ședința Consiliului Local Roman din 27.08.2020

18. Ședința Consiliului Local Roman din 27.08.2020

P.V. din 27.08.2020

Proces verbal la ședința ordinară din 27.08.2020 aprobat în ședința extraordinară din 10.09.2020

HCL nr. 179 din 27.08.2020

privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate

HCL nr. 178 din 27.08.2020

privind aprobarea alipirii unor terenuri

HCL nr. 177 din 27.08.2020

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman

HCL nr. 176 din 27.08.2020

privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării locuinţelor sociale

HCL nr. 175 din 27.08.2020

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 155/2017 privind aprobarea închirierii unui imobil

HCL nr. 174 din 27.08.2020

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

HCL nr. 173 din 27.08.2020

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

HCL nr. 172 din 27.08.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, al bugetului instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, a listei de investiţii, a listei de investiții la Club Sportiv Municipal Roman și a listei de investiții la Direcția de Asistență Socială Roman pe anul 2020

HCL nr. 171 din 27.08.2020

privind aprobarea concesionării directe a unor terenuri