4 C
Roman
9 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 13. Ședința Consiliului Local Roman din 26.06.2020

13. Ședința Consiliului Local Roman din 26.06.2020

HCL nr. 132 din 26.06.2020

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

HCL nr. 131 din 26.06.2020

privind acordul expres al municipiului Roman referitor la mentinerea destinației obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de sterilizare - Spitalul Municipal de Urgență Roman, jud. Neamț”

HCL nr. 130 din 26.06.2020

privind darea în administrare a unor bunuri imobile (construcţii şi terenuri), aparţinând domeniului public al Municipiului Roman, către Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 129 din 26.06.2020

privind punerea în aplicare a sancțiunilor corespunzătoare, ca urmare a rămânerii definitive a Raportului de evaluare a Agenției Naționale de Integritate nr. 29376/G/II/12.07.2016, cu privire la încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către dlui Lucian-Ovidiu Micu - în calitate de consilier local/viceprimar al Municipiului Roman

HCL nr. 128 din 26.06.2020

privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile externe/interne in baza garantiilor proprii, in valoare de pana la 8.500.000 euro, sau echivalentul in lei

HCL nr. 127 din 26.06.2020

privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi finanțate din împrumutul rambursabil intern contractat direct de UAT Municipiul Roman în baza garanțiilor proprii

HCL nr. 126 din 26.06.2020

privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman

HCL nr. 125 din 26.06.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, al bugetului instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și a listei de investiţii finanțate din bugetul local pe anul 2020

HCL nr. 124 din 26.06.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018

HCL nr. 123 din 26.06.2020

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare