25.9 C
Roman
19 august 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 13. Ședința Consiliului Local Roman din 26.06.2020

13. Ședința Consiliului Local Roman din 26.06.2020

HCL nr. 122 din 26.06.2020

privind aprobarea Raportului pentru procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă între Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2020, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general

HCL nr. 121 din 26.06.2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – '''Introducere teren în intravilan și construire spălătorie auto ''

HCL nr. 120 din 26.06.2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ''Construire locuință unifamilială''

HCL nr. 119 din 26.06.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 118 din 26.06.2020

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

P.V. din 26.06.2020

Proces verbal la ședința ordinară din 26.06.2020 aprobat în ședința extraordinară din 03.07.2020