21.1 C
Roman
18 august 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 12. Ședința Consiliului Local Roman din 22.08.2019

12. Ședința Consiliului Local Roman din 22.08.2019

HCL nr. 193 din 22.08.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativteritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț

HCL nr. 192 din 22.08.2019

privind încetarea dreptului de administrare a Arcelor Mittal Roman asupra Stadionului ”Moldova” și transmiterea acestuia în administrarea C.S.M. Roman.

HCL nr. 191 din 22.08.2019

privind respingerea unei plângeri prealabile

HCL nr. 190 din 22.08.2019

privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

HCL nr. 189 din 22.08.2019

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

HCL nr. 188 din 22.08.2019

privind stabilirea tarifului pentru lucrări de marcaj rutier stradal

HCL nr. 187 din 22.08.2019

privind încheierea unui acord de parteneriat

HCL nr. 186 din 22.08.2019

privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 185 din 22.08.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 25 din 28.02.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman

HCL nr. 184 din 22.08.2019

privind aprobarea asigurării unui transport gratuit