21.1 C
Roman
18 august 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 12. Ședința Consiliului Local Roman din 22.08.2019

12. Ședința Consiliului Local Roman din 22.08.2019

HCL nr. 183 din 22.08.2019

privind aprobarea concesionării unor terenuri

HCL nr. 182 din 22.08.2019

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 181 din 22.08.2019

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

HCL nr. 180 din 22.08.2019

privind aprobarea dării în administrare a unor săli de clasă situate în corpul A al Colegiului Tehnic ,,Miron Costin” Roman către Liceul Teologic Romano – Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” Roman

HCL nr. 179 din 22.08.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 288 din 19.12.2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2019-2020

HCL nr. 178 din 22.08.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

HCL nr. 177 din 22.08.2019

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman

HCL nr. 176 din 22.08.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 98/2019 privind aprobarea vânzării unor imobile