10.2 C
Roman
17 octombrie 2021

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 11. Ședința Consiliului Local Roman din 24.07.2019

11. Ședința Consiliului Local Roman din 24.07.2019

HCL nr. 165 din 24.07.2019

privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

HCL nr. 164 din 24.07.2019

privind aprobarea concesionării unui teren

HCL nr. 163 din 24.07.2019

privind aprobarea devizului general actualizat si a contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: „Construire locuinte sociale in Municipiul Roman, strada Islazului”

HCL nr. 162 din 24.07.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 144/2019 privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

HCL nr. 161 din 24.07.2019

privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri

HCL nr. 160 din 24.07.2019

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor și clădirilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 159 din 24.07.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 276/19.12.2018 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 158 din 24.07.2019

privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 157 din 24.07.2019

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Direcţiei Administrare Pieţe

HCL nr. 156 din 24.07.2019

privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
Font Resize