2.7 C
Roman
1 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 10. Ședința Consiliului Local Roman din 22.04.2021

10. Ședința Consiliului Local Roman din 22.04.2021

P.V. din 22.04.2021

Proces verbal la ședința ordinară din 22.04.2021 aprobat în sedinta extraordinara a CLR din 28 04 2021

HCL nr. 104 din 22.04.2021

privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 223 din 19.11.2020 și a anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020

HCL nr. 103 din 22.04.2021

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

HCL nr. 102 din 22.04.2021

privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea participativă în anul 2021

HCL nr. 101 din 22.04.2021

privind aprobarea bugetului local consolidat al municipiului Roman pe anul 2021 şi a listelor de investiţii finanțate din: bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și din bugetul creditelor interne

HCL nr. 100 din 22.04.2021

privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS

HCL nr. 099 din 22.04.2021

privind actualizarea anexei la H.C.L. nr. 18/28.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetului local al anului 2020

HCL nr. 098 din 22.04.2021

privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2020

HCL nr. 097 din 22.04.2021

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

HCL nr. 096 din 22.04.2021

privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul unor hotărâri