1.9 C
Roman
6 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 09. Ședința Consiliului Local Roman din 19.06.2019

09. Ședința Consiliului Local Roman din 19.06.2019

P.V. din 19.06.2019

Proces verbal la ședința ordinară din 19.06.2019 aprobat în ședința ordinară din 24.07.2019

HCL nr. 149 din 19.06.2019

privind încheierea unui contract de comodat cu Centrul Local A.P.I.A. Roman

HCL nr. 148 din 19.06.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

HCL nr. 147 din 19.06.2019

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

HCL nr. 146 din 19.06.2019

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Roman, Asociația Box Club Municipal Roman și Club Sportiv Municipal Roman în vederea susţinerii ramurii sportive Box pe plan local

HCL nr. 145 din 19.06.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat și a listei de investiţii finanțate din bugetul local, pe anul 2019

HCL nr. 144 din 19.06.2019

privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

HCL nr. 143 din 19.06.2019

privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizarea localităților din Județul Neamț

HCL nr. 142 din 19.06.2019

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

HCL nr. 141 din 19.06.2019

privind aprobarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Roman