2.1 C
Roman
7 decembrie 2021

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 06. Ședința Consiliului Local Roman din 18.04.2019

06. Ședința Consiliului Local Roman din 18.04.2019

HCL nr. 089 din 18.04.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 279/2018 privin darea în administrare a Serviciului public pentru Administrarea Cimitirelor Umane din Municipiul Roman,către Direcția Municipal Locato Roman în calitate de operator

HCL nr. 088 din 18.04.2019

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

HCL nr. 087 din 18.04.2019

privind aprobarea Acordului de colaborare pentru desfășurarea evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR, în cadrul Zilelor municipiului Roman 2019, în perioada 17-19 mai 2019

HCL nr. 086 din 18.04.2019

privind aprobarea Acordului de asociere pentru organizarea Forumului de arhitectură şi urbanism - MOLDOVA REPER 2030, la Roman, în data 6 iunie 2019

HCL nr. 085 din 18.04.2019

privind aprobarea bugetului consolidat al municipiului Roman pe anul 2019 şi a listelor de investiţii finanțate din bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și credite interne

HCL nr. 084 din 18.04.2019

privind modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 67 din 27.03.2019 privind aprobarea listei finale de priorităţi A.N.L. pentru anul 2019, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani

HCL nr. 083 din 18.04.2019

privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate

HCL nr. 082 din 18.04.2019

privind aprobarea transmiterii unor terenuri din proprietatea publică a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului Neamț

HCL nr. 081 din 18.04.2019

pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare
Font Resize