4 C
Roman
9 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 06. Ședința Consiliului Local Roman din 18.04.2019

06. Ședința Consiliului Local Roman din 18.04.2019

P.V. din 18.04.2019

Proces verbal la ședința ordinară din 18.04.2019 aprobat în ședința Consiliului Local Roman din 30.05.2019

HCL nr. 107 din 18.04.2019

privind aprobarea Acordului de asociere pentru organizarea unui eveniment de interes public local și județean, în perioada 9-11 mai 2019

HCL nr. 106 din 18.04.2019

privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare

HCL nr. 105 din 18.04.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 53/2019 privind aprobarea măsurilor pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman

HCL nr. 104 din 18.04.2019

privind aprobarea devizului actualizat pentru rest de executie la obiectivul „Parcări de reședință” – contract nr. 9683/31.05.2017

HCL nr. 103 din 18.04.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220/2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

HCL nr. 102 din 18.04.2019

privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 89/2017 privind punerea la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru construcția/modernizarea/reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman

HCL nr. 101 din 18.04.2019

privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri

HCL nr. 100 din 18.04.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009