1.6 C
Roman
2 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2021.10.28

2021.10.28

HCL nr. 238 din 28.10.2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ ale obiectivului de investiţii: “ Modernizare B-dul Nicolae Bălcescu, strada Teiului și Transilvaniei în municipiul Roman, județul Neamț” în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”

HCL nr. 237 din 28.10.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local și a listei obiectivelor de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman pe anul 2021

HCL nr. 236 din 28.10.2021

privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 235 din 28.10.2021

privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

HCL nr. 234 din 28.10.2021

privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți

HCL nr. 233 din 28.10.2021

privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Piețelor din municipiul Roman

HCL nr. 232 din 28.10.2021

privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman

HCL nr. 231 din 28.10.2021

privind aprobare documentație de închiriere a construcției cu destinația garaj

HCL nr. 230 din 28.10.2021

privind valorificarea materialelor lemnoase provenite din vegetația forestieră proprietate publică a municipiului Roman

HCL nr. 229 din 28.10.2021

privind actualizarea prețului de vânzare al unui imobil