2.7 C
Roman
1 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2021.05.20

2021.05.20

HCL nr. 129 din 20.05.2021

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

HCL nr. 128 din 20.05.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 45/12.03.2018 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

HCL nr. 127 din 20.05.2021

privind înființarea Serviciului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

HCL nr. 126 din 20.05.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 250 din 17.12.2020 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 125 din 20.05.2021

privind modificarea și completarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 124 din 20.05.2021

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

HCL nr. 123 din 20.05.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 122 din 20.05.2021

privind aprobarea dezmembrării unui teren

HCL nr. 121 din 20.05.2021

privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 25 din 25.03.2004 și în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 42 din 26.03.2010

HCL nr. 120 din 20.05.2021

privind îndreptarea unei erori materiale strecurate înanexa nr. 1 la H.C.L. nr. 69 din 27.03.2019