0.6 C
Roman
5 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2019.08.22

2019.08.22

HCL nr. 202 din 22.08.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman și a listei de investiții la Directia Municipal Locato, pe anul 2019

HCL nr. 201 din 22.08.2019

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

HCL nr. 200 din 22.08.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 276/19.12.2018 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 199 din 22.08.2019

proiect CARE - COMUNITATE PENTRU ALTERNATIVE FAMILIALE, RECUPERARE ŞI EGALITATE”, Obiectivul de investiţii: “CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI – NC 59588

HCL nr. 198 din 22.08.2019

privind aprobarea indicilor de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice din municipiul Roman

HCL nr. 197 din 22.08.2019

privind aprobarea preluării în proprietatea municipiului Roman a unui apartament

HCL nr. 196 din 22.08.2019

privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

HCL nr. 195 din 22.08.2019

privind aprobarea dezmembrării unui teren

HCL nr. 194 din 22.08.2019

privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman

HCL nr. 193 din 22.08.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativteritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț