2.8 C
Roman
27 noiembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2019.03.27

2019.03.27

HCL nr. 080 din 27.03.2019

privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat direct de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii

HCL nr. 079 din 27.03.2019

privind aprobarea DALI-ului si a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie: „Reabilitare Grădiniţa nr. 2 cu program normal, municipiul Roman”, jud. Neamț

HCL nr. 078 din 27.03.2019

privind aprobarea DALI-ului si a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie: „Modernizare străzi cartier Nicolae Bălcescu, municipiul Roman”, jud. Neamț

HCL nr. 077 din 27.03.2019

privind aprobarea DALI-ului și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie: „Reabilitare trotuare în municipiul Roman, jud. Neamț”

HCL nr. 076 din 27.03.2019

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Roman

HCL nr. 075 din 27.03.2019

privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 124/2014 privind stabilirea cotei părți din chiria ce va fi încasată de către titularii dreptului de administrare asupra bunurilor proprietate publică în cazul închirierii acestor bunuri

HCL nr. 074 din 27.03.2019

privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2018

HCL nr. 073 din 27.03.2019

privind aprobarea dezmembrării unor terenuri

HCL nr. 072 din 27.03.2019

privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul Roman actualizat

HCL nr. 071 din 27.03.2019

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman