0.6 C
Roman
5 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2018.02.28

2018.02.28

HCL nr. 42 din 28.02.2018

privind aprobarea Contractului de dare în administrare a Serviciului de Iluminat Public în municipiul Roman

HCL nr. 41 din 28.02.2018

privind rectificarea bugetului local consolidat pe anul 2018

HCL nr. 40 din 28.02.2018

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică

HCL nr. 39 din 28.02.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 253/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar, Obor

HCL nr. 38 din 28.02.2018

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr. 37 din 28.02.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 267/2017 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 36 din 28.02.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 268/2017 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 35 din 28.02.2018

privind aprobarea alipirii unor terenuri

HCL nr. 34 din 28.02.2018

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman