1.7 C
Roman
8 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 12. Ședința Consiliului Local Roman din 30.05.2018

12. Ședința Consiliului Local Roman din 30.05.2018

Informare din 30.05.2018

ROMANIA JUDEŢUL NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN PRIMAR LUCIAN-OVIDIU MICU INFORMARE cu privire la cheltuielile efectuate cu prilejul Zilelor municipiului Roman 2018 Prin HCL 98/27.04.2018 s-a alocat din bugetul local suma de 145.000...

HCL nr. 132 din 30.05.2018

privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ” în vederea exercitării votului

HCL nr. 131 din 30.05.2018

privind încheierea unui Acord de asociere

HCL nr. 130 din 30.05.2018

privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții, a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local și aprobarea listei de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile la Colegiul Tehnic „Danubiana” pe anul 2018

HCL nr. 129 din 30.05.2018

privind aprobarea Raportului pentru procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă între Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2018, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general

HCL nr. 128 din 30.05.2018

privind aprobarea vânzării unor locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare

HCL nr. 127 din 30.05.2018

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ

HCL nr. 126 din 30.05.2018

privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

HCL nr. 125 din 30.05.2018

privind aprobarea concesionării unor terenuri