Informare din 30.05.2018

  0
  690
  ROMANIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  PRIMAR
  LUCIAN-OVIDIU MICU

  INFORMARE

  cu privire la cheltuielile efectuate cu prilejul Zilelor municipiului Roman 2018

  Prin HCL 98/27.04.2018 s-a alocat din bugetul local suma de 145.000 lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor cultural-artistice, educative, sportive și științifice organizate cu prilejul celei de a noua ediții a ,,Zilelor municipiului Roman” 2018 (15–21 mai 2018), precum și a manifestărilor organizate în parteneriat, în conformitate cu Acordurile de asociere din Anexa 3 și Anexa 4, care fac parte integrantă din Hotărâre.

  Prin HCJ nr. 84/26.04.2018 s-a aprobat alocarea sumei de 50.000 de lei către Municipiul Roman pentru realizarea Festivalului Expo Roman Metropolitan – tradiții, obiceiuri și meșteșuguri, ediția I, în data de 19 mai 2018, în asociere cu Județul Neamț.

  Structura cheltuielilor cu manifestările realizate de Zilele Municipiului Roman 2018 este următoarea:

   

  Nr. crt.

  Manifestarea

  Suma (lei)

  1

  Expoziție de fotografie în holul Primăriei – materiale (achiziție SEAP) (15-21 mai 2018)

  601,00

  2

  Vederi din Roman – cărți poștale (achiziție SEAP)

  892,50

  3

  Gala Excelenței în Educație (cash premiere olimpici + profesori coordonatori) – 16 mai 2018

  *53.930,00

  4

  Scenete istorice cu prilejul Centenarului, premii in bani – 17 mai 2018

  *2.400,00

  5

  Masa festivă Gala Excelenței Romașcane la Restaurant Royal (achiziție SEAP) – 18 mai 2018

  4.087,50

  6

  Plachete/trofee Gala Excelenței Romașcane 18 mai + banner Festivalul Expo Roman Metropolitan 19 mai (achiziție SEAP)

  2.456,00

  7

  Cupe + medalii Show Sportiv (achiziție SEAP) – 18 mai 2018

  *919,34

  8

  Premii in bani concurs „Speranță pentru mâine” la Biblioteca municipală – 18 mai 2018

  *700,00

  9

  Memorialul „Bardă Dumitru” (conf. Acord – Anexa 4 la HCL 98/2018 încheiat cu Box Club Municipal) – 19 mai 2018

  *1.550,00

  10

  Concursul Regional „Muzica e viața mea”(premii în bani conf. Acord – Anexa 3 la HCL 98/2018 încheiat cu Clubul Copiilor Roman) – 19 mai 2018

  *920,00

  11

  Spectacol de muzică ușoară SMILEY (conf. Contract Sprint Media – onorariu, cazare+masă, achiziție SEAP), cu prilejul Festivalului Expo Roman Metropolitan – tradiții, obiceiuri și meșteșuguri – 19 mai 2018

  74.361,67

  12

  Plata Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația pt. Drepturi de Autor

  595,00

  13

  Spectacolul de talente locale, premii în bani – 20 mai 2018

  *500,00

  14

  Afișe Zilele Municipiului, diplome primărie, invitații (achiziție SEAP)

  2.358,90

  Total

  146.271,91

  din care:

  • Consiliul Județean Neamț (conf. HCJ nr. 84/26.04.2018) 50.000,00
  • Municipiul Roman (conform HCL nr. 98 din 27.04.2018) 96.271,91

  Față de 145.000 lei aprobați prin H.C.L. nr. 98/27.04.2018, din bugetul local s-a cheltuit suma de 96.271,91 lei, rezultând o economie de 48.728,09 lei.

  * De precizat este faptul că din suma totală de 96.271,91 lei cheltuită din bugetul local alocată pentru aceste evenimente, au fost cheltuiți 60.919,34 lei pentru premierile elevilor și profesorilor din unitățile de învățământ romașcane.

  Drept pentru care s-a întocmit prezenta informare.

  Primar,
  Lucian Ovidiu Micu

  Întocmit,
  Șef S.O.C.C.Î.M.M.IT
  Mihai Bîrjovanu