1.7 C
Roman
8 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 03. Ședința Consiliului Local Roman din 16.02.2018

03. Ședința Consiliului Local Roman din 16.02.2018

HCL nr. 32 din 16.02.2018

privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

HCL nr. 31 din 16.02.2018

privind aprobarea bugetului consolidat al municipiului Roman pe anul 2018 şi a listelor de investiţii finanțate din bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii

HCL nr. 30 din 16.02.2018

privind utilizarea excedentului pe anul 2017 în bugetul local pe anul 2018

HCL nr. 29 din 16.02.2018

privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Mărţişor

HCL nr. 28 din 16.02.2018

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

HCL nr. 27 din 16.02.2018

privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005

HCL nr. 26 din 16.02.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 19/2018

HCL nr. 25 din 16.02.2018

privind completarea H.C.L. nr. 81/14.04.2009

HCL nr. 24 din 16.02.2018

privind aprobarea nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de intreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman pentru anul 2018