3.9 C
Roman
27 noiembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 29. Ședința Consiliului Local Roman din 17.12.2020

29. Ședința Consiliului Local Roman din 17.12.2020

HCL nr. 250 din 17.12.2020

privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 249 din 17.12.2020

privind aprobarea achiziţionării unor servicii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 248 din 17.12.2020

privind actualizarea devizului general actualizat și a contribuției bugetului local pentru obiectivul de investiție: „Construire locuințe sociale în municipiul Roman, strada Islazului”

HCL nr. 247 din 17.12.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

HCL nr. 246 din 17.12.2020

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman

HCL nr. 245 din 17.12.2020

privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2021 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor contribuabili persoane fizice1

HCL nr. 244 din 17.12.2020

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

HCL nr. 243 din 17.12.2020

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică

P.V. din 17.12.2020

Proces verbal la ședința ordinară din 17.12.2020 aprobat in sed ordinara din 28.01.2021