3.9 C
Roman
27 noiembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 20. Ședința Consiliului Local Roman din 22.09.2020

20. Ședința Consiliului Local Roman din 22.09.2020

P.V. din 22.09.2020

Proces verbal la ședința ordinară din 22.09.2020 aprobat în ședința extraordinară a C.L.R. din 29.09.2020

HCL nr. 199 din 22.09.2020

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

HCL nr. 198 din 22.09.2020

privind aprobarea retragerii Comunei Țibucani din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț și modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

HCL nr. 197 din 22.09.2020

privind aprobarea bugetului local consolidat, a listei de investiţii finantate din bugetul de dezvoltare, a listei de investitii proiecte FEN, a listei de investiții la Directia Municipal Locato Roman și a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgenta Roman pe anul 2020

HCL nr. 196 din 22.09.2020

privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

HCL nr. 195 din 22.09.2020

privind modificarea H.C.L. Roman nr. 93 din 10.07.2008 privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisia de vânzare a spaţiilor medicale

HCL nr. 194 din 22.09.2020

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 193 din 22.09.2020

privind aprobarea concesionării directe a unor terenuri

HCL nr. 192 din 22.09.2020

privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Roman pe o perioadă de 10 ani

HCL nr. 191 din 22.09.2020

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare