2.7 C
Roman
1 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 19. Ședința Consiliului Local Roman din 29.07.2021

19. Ședința Consiliului Local Roman din 29.07.2021

P.V. din 29.07.2021

Proces verbal la ședința ordinară din 29.07.2021 aprobat in sedinta extraordinara a CLR din 11.08.2021

HCL nr. 173 din 29.07.2021

privind aprobarea Devizului general reactualizat pentru obiectivul de investitie „REABILITARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" - CORP B, Municipiul Roman”

HCL nr. 172 din 29.07.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural “Unirea”, reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman

HCL nr. 171 din 29.07.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local, a listei de studii și proiecte și a listei de investiții la Spitalul Municipal Roman pe anul 2021

HCL nr. 170 din 29.07.2021

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

HCL nr. 169 din 29.07.2021

privind numirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism

HCL nr. 168 din 29.07.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „ÎN VEDEREA RIDICĂRII RESTRICȚIEI DE CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI CU REGIM DE ÎNĂLȚIME ≤ P+2 ETAJE”

HCL nr. 167 din 29.07.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 250 din 17.12.2020 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 166 din 29.07.2021

privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 165 din 29.07.2021

privind aprobarea devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiții: “Colectare ape pluviale și modernizare străzi cartier Nicolae Bălcescu, municipiul Roman”