2.8 C
Roman
27 noiembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 16. Ședința Consiliului Local Roman din 30.07.2020

16. Ședința Consiliului Local Roman din 30.07.2020

P.V. din 30.07.2020

Proces verbal la ședința ordinară din 30.07.2020 aprobat în ședința extraordinară din 17.08.2020

HCL nr. 152 din 30.07.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local și a listei de studii și proiecte pe anul 2020

HCL nr. 151 din 30.07.2020

privind respingerea unei plângeri prealabile

HCL nr. 150 din 30.07.2020

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 149 din 30.07.2020

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

HCL nr. 148 din 30.07.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 126/26.06.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman

HCL nr. 147 din 30.07.2020

privind aprobarea concesionării prin licitație a unui teren

HCL nr. 146 din 30.07.2020

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 308 din 19.12.2019 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr. 145 din 30.07.2020

privind modificarea H.C.L. nr.186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 144 din 30.07.2020

privind aprobarea regulamentelor de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea și concesiunea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman