17.1 C
Roman
28 octombrie 2021

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 15. Ședința Consiliului Local Roman din 31.10.2019

15. Ședința Consiliului Local Roman din 31.10.2019

HCL nr. 264 din 31.10.2019

privind completarea H.C.L. nr. 81 din 14.04.2009 privind aprobarea listei bunurilor de retur şi a bunurilor proprii aferente contractului de concesionare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare

HCL nr. 263 din 31.10.2019

privind respingerea unei plângeri prealabile

HCL nr. 262 din 31.10.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 276/19.12.2018 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 261 din 31.10.2019

privind aprobarea vânzării unei locuințe A.N.L.

HCL nr. 260 din 31.10.2019

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică

HCL nr. 259 din 31.10.2019

privind aprobarea concesionării unor terenuri

HCL nr. 258 din 31.10.2019

privind aprobarea încheierii unor contracte de donație

HCL nr. 257 din 31.10.2019

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 256 din 31.10.2019

privind aprobarea vânzării unor imobile

HCL nr. 255 din 31.10.2019

privind aprobarea dezmembrării şi alipirii unor terenuri
Font Resize