25.9 C
Roman
19 august 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 13. Ședința Consiliului Local Roman din 20.05.2021

13. Ședința Consiliului Local Roman din 20.05.2021

HCL nr. 121 din 20.05.2021

privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 25 din 25.03.2004 și în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 42 din 26.03.2010

HCL nr. 120 din 20.05.2021

privind îndreptarea unei erori materiale strecurate înanexa nr. 1 la H.C.L. nr. 69 din 27.03.2019

HCL nr. 119 din 20.05.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 118 din 20.05.2021

privind efectuarea unei cheltuieli din bugetul local

HCL nr. 117 din 20.05.2021

privind alocarea unei sume din bugetul local

HCL nr. 116 din 20.05.2021

privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2021 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 50/2005

HCL nr. 115 din 20.05.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 193 din 21.08.2018

HCL nr. 114 din 20.05.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitarea termică a ambulatoriului de specialitate (Policlinica) Roman”

HCL nr. 113 din 20.05.2021

privind aprobarea protocolului de colaborare privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a deșeurilor de baterii portabile

HCL nr. 112 din 20.05.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – ''Construire locuință de serviciu și centru stomatologic''