26.2 C
Roman
30 septembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 04. Ședința Consiliului Local Roman din 24.02.2022

04. Ședința Consiliului Local Roman din 24.02.2022

P.V. din 24.02.2022

Proces verbal la ședința ordinară din 24.02.2022 aprobat in sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Roman din 22 martie 2022

HCL nr. 040 din 24.02.2022

privind aprobarea modificării Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Roman

HCL nr. 039 din 24.02.2022

privind aprobarea trecerii unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman

HCL nr. 038 din 24.02.2022

privind actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 037 din 24.02.2022

privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

HCL nr. 036 din 24.02.2022

privind aprobarea schimbării destinației unui imobil și înfiinţării unei autogări

HCL nr. 035 din 24.02.2022

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

HCL nr. 034 din 24.02.2022

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Roman

HCL nr. 033 din 24.02.2022

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare