2.8 C
Roman
27 noiembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 02. Ședința Consiliului Local Roman din 31.01.2019

02. Ședința Consiliului Local Roman din 31.01.2019

P.V. din 31.01.2019

Proces verbal la ședința ordinară din 31.01.2019 aprobat în ședința din 27.02.2019

HCL nr. 028 din 31.01.2019

privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Roman și aprobarea organigramei şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

HCL nr. 027 din 31.01.2019

privind modificarea anexei H.C.L. nr. 133/2009 privind aprobarea Regulamentului privind Normele de Gospodărire, Întreținere, Curățenie și Estetică în municipiul Roman

HCL nr. 026 din 31.01.2019

privind mandatarea Direcției Municipal Locato în vederea vânzării locuinţelor A.N.L.

HCL nr. 025 din 31.01.2019

privind aprobarea cuantumului chiriilor nominale pentru locuințele situate in municipiul Roman și aprobarea unor contracte cadru

HCL nr. 024 din 31.01.2019

privind aprobarea devizului general actualizat și a contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: „Construire locuințe sociale în Municipiul Roman, strada Islazului”

HCL nr. 023 din 31.01.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 172 din 26.07.2018 privind aprobarea componenței unor comisii

HCL nr. 022 din 31.01.2019

privind modificarea tarifelor pentru salubrizare stradală în municipiul Roman

HCL nr. 021 din 31.01.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman