18.9 C
Roman
4 octombrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 02. Ședința Consiliului Local Roman din 27.01.2022

02. Ședința Consiliului Local Roman din 27.01.2022

P.V. din 27.01.2022

Proces verbal la ședința ordinară din 27.01.2022 aprobat in sedinta extraordinară a Consiliului Local al municipiului Roman din 10 februarie 2022

HCL nr. 024 din 27.01.2022

privind acordarea unor stimulente financiare

HCL nr. 023 din 27.01.2022

privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

HCL nr. 022 din 27.01.2022

privind modificarea H.C.L. nr. 297 din 22.12.2021 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 021 din 27.01.2022

privind aprobarea transferului în Bugetul Local, Cap.36.02.05 - ,,Vărsaminte din veniturile și/ sau disponibilitățile instituțiilor publice’’ a excedentului anului 2021 din activitatea autofinanțată la Căminul de bătrâni ,,Casa bunicilor’’

HCL nr. 020 din 27.01.2022

privind completarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

HCL nr. 019 din 27.01.2022

privind exprimarea acordului în vederea încheierii unui act de vânzare cumpărare

HCL nr. 018 din 27.01.2022

privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

HCL nr. 017 din 27.01.2022

privind darea în administrare a unor bunuri imobile, aparţinând domeniului public al Municipiului Roman, către Direcția Municipal Locato