21.7 C
Roman
19 august 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2021.12.22

2021.12.22

HCL nr. 299 din 22.12.2021

privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman

HCL nr. 298 din 22.12.2021

privind aprobarea achiziţionării unor servicii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 297 din 22.12.2021

privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 296 din 22.12.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 45/12.03.2018 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

HCL nr. 295 din 22.12.2021

privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

HCL nr. 294 din 22.12.2021

privind actualizarea inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 293 din 22.12.2021

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

HCL nr. 292 din 22.12.2021

privind reducerea de la plata impozitului pe clădiri pentru locuinţa de domiciliu și a impozitului /taxei pe terenul aferent acesteia unor contribuabili persoane fizice

HCL nr. 291 din 22.12.2021

privind declararea stării de insolvabilitate în cazul contribuabililor persoane fizice

HCL nr. 290 din 22.12.2021

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare-cumpărare