1.6 C
Roman
2 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 28. Ședința Consiliului Local Roman din 28.10.2021

28. Ședința Consiliului Local Roman din 28.10.2021

P.V. din 28.10.2021

Proces verbal la ședința ordinară din 28.10.2021 aprobat in sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Roman din 15 noiembrie 2021

HCL nr. 238 din 28.10.2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ ale obiectivului de investiţii: “ Modernizare B-dul Nicolae Bălcescu, strada Teiului și Transilvaniei în municipiul Roman, județul Neamț” în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”

HCL nr. 237 din 28.10.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local și a listei obiectivelor de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman pe anul 2021

HCL nr. 236 din 28.10.2021

privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 235 din 28.10.2021

privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

HCL nr. 234 din 28.10.2021

privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți

HCL nr. 233 din 28.10.2021

privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Piețelor din municipiul Roman

HCL nr. 232 din 28.10.2021

privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman

HCL nr. 231 din 28.10.2021

privind aprobare documentație de închiriere a construcției cu destinația garaj