0.6 C
Roman
5 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 27. Ședința Consiliului Local Roman din 26.11.2018

27. Ședința Consiliului Local Roman din 26.11.2018

P.V. din 26.11.2018

Proces verbal la ședința extraordinară din 26.11.2018 aprobat în ședința Consiliului Local Roman din 19.12.2018

HCL nr. 263 din 26.11.2018

privind încheierea unui contract de colaborare

HCL nr. 262 din 26.11.2018

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220/2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarealocurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

HCL nr. 261 din 26.11.2018

privind rectificarea bugetului local consolidat și a listei de investiții finanțate din bugetul local, pe anul 2018

HCL nr. 260 din 26.11.2018

privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare

HCL nr. 259 din 26.11.2018

privind transmiterea în folosință gratuită a rețelei electrice de interes public de joasă tensiune din mun. Roman, str. Islazului, zona PT 22

HCL nr. 258 din 26.11.2018

privind aprobarea Acordului de colaborare dintre S.C.VIOBETI COMIMPEX S.R.L. şi Municipiul Roman pentru realizarea evenimentului „SĂTUCUL LUI MOȘ CRĂCIUN”, în perioada 30 noiembrie 2018 – 13 ianuarie 2019

HCL nr. 257 din 26.11.2018

privind alocarea din bugetul local a sumelor necesare pentru organizarea activităților specifice sfârșitului de an 2018

HCL nr. 256 din 26.11.2018

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere