2.7 C
Roman
1 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 21. Ședința Consiliului Local Roman din 19.08.2021

21. Ședința Consiliului Local Roman din 19.08.2021

P.V. din 19.08.2021

Proces verbal la ședința ordinară din 19.08.2021 aprobat in sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Roman din 08 septembrie 2021

HCL nr. 187 din 19.08.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiţii pe anul 2021

HCL nr. 186 din 19.08.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

HCL nr. 185 din 19.08.2021

privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

HCL nr. 184 din 19.08.2021

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

HCL nr. 183 din 19.08.2021

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu cu destinație de garaj

HCL nr. 182 din 19.08.2021

privind privind aprobarea închirierii prin licitație a unor terenuri

HCL nr. 181 din 19.08.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 144/2020 privind aprobarea regulamentelor de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea și concesiunea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman

HCL nr. 180 din 19.08.2021

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică