3.9 C
Roman
27 noiembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 20. Ședința Consiliului Local Roman din 26.07.2018

20. Ședința Consiliului Local Roman din 26.07.2018

P.V. din 21.08.2018

Proces verbal al ședinței ordinare din 21.08.2018 aprobat în ședința Consiliului Local Roman din 27.09.2018

HCL nr. 187 din 26.07.2018

privind încheierea unui acord de parteneriat

HCL nr. 186 din 26.07.2018

privind aprobarea plantării puieţilor forestieri primiţi prin sponsorizare de la Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva pentru refacerea plantaţiei incluse în proiectul Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate din judeţul Neamţ

HCL nr. 185 din 26.07.2018

privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local pe anul 2018

HCL nr. 184 din 26.07.2018

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

HCL nr. 183 din 26.07.2018

privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu domiciliul în municipiul Roman care s-au clasat pe primele cinci locuri la examenele de Evaluare Națională și respectiv de Bacalaureat

HCL nr. 182 din 26.07.2018

privind aprobarea Acordului de colaborare pentru desfășurarea evenimentului Parada moto ,,Alege Viața!”, în data de 12 august 2018, la Roman

HCL nr. 181 din 26.07.2018

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor și clădirilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 180 din 26.07.2018

privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 179 din 26.07.2018

privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 ( POCA)