20.1 C
Roman
27 septembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 17. Ședința Consiliului Local Roman din 30.08.2022

17. Ședința Consiliului Local Roman din 30.08.2022

HCL nr. 195 din 30.08.2022

privind suspendarea încasării taxei pentru un tronson al parcării publice cu plată – str. Tineretului, municipiul Roman

HCL nr. 194 din 30.08.2022

privind schimbarea destinației concesiunii unor terenuri

HCL nr. 193 din 30.08.2022

privind acordarea unui drept de uz și servitute cu titlu oneros, pentru suprafata de 30,00 mp, din terenul proprietate publică a municipiului Roman

HCL nr. 192 din 30.08.2022

privind utilizarea integrală a excedentului bugetului local al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunilor de dezvoltare și funcționare a bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 191 din 30.08.2022

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 190 din 30.08.2022

privind încetarea, prin acordul părţilor, a contractului de finanţare nr. 7084 din data de 31.08. 2021 aferent proiectului „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul Roman", Cod SMIS 124968

HCL nr. 189 din 30.08.2022

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare Arteră Roman-Est, DJ 207A-Strada Plopilor-DN2” Municipiul Roman, județul Neamț – etapa 1

HCL nr. 188 din 30.08.2022

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții „ Reabilitare rezervor 5000 mc” Municipiul Roman, județul Neamț

HCL nr. 187 din 30.08.2022

privind aprobarea inițierii Planului Urbanistic Zonal privind introducerea în intravilan a unei suprafețe de teren și instituirea unui drept de servitute