2.7 C
Roman
1 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 17. Ședința Consiliului Local Roman din 30.06.2021

17. Ședința Consiliului Local Roman din 30.06.2021

P.V. din 30.06.2021

Proces verbal la ședința ordinară din 30.06.2021 aprobat in sedinta extraordinara din 22.07.2021

HCL nr. 156 din 30.06.2021

privind completarea H.C.L. nr. 78/26.03.2020 privind aprobarea intenției municipiului Roman de a solicita Guvernului Romaniei încuviințarea transmiterii din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Roman, a bunurilor aflate în administarea Ministerul Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Liceul cu Program Sportiv/Clubul Sportiv Școlar Roman

HCL nr. 155 din 30.06.2021

privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman

HCL nr. 154 din 30.06.2021

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

HCL nr. 153 din 30.06.2021

privind aprobarea concesionării directe a unui imobil

HCL nr. 152 din 30.06.2021

privind aprobarea concesionării prin licitație a unor terenuri

HCL nr. 151 din 30.06.2021

privind desemnarea comisiei de contestații pentru închirierea imobilelor (spații comerciale și terenuri) aflate în proprietatea publică/privată a municipiului Roman, cu drept de administrare de către Direcția Administrare Piețe

HCL nr. 150 din 30.06.2021

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 144/2020 privind aprobarea regulamentelor de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea și concesiunea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman

HCL nr. 149 din 30.06.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 45/12.03.2018 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman