0.6 C
Roman
5 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 11. Ședința Consiliului Local Roman din 26.05.2020

11. Ședința Consiliului Local Roman din 26.05.2020

P.V. din 26.05.2020

Proces verbal la ședința ordinară din 26.05.2020 aprobat în sedința extraoedinară din 12.06.2020

HCL nr. 110 din 26.05.2020

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de teren

HCL nr. 109 din 26.05.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 93 din 10.07.2008 privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisia de vânzare a spaţiilor medicale

HCL nr. 108 din 26.05.2020

privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza municipiului Roman

HCL nr. 107 din 26.05.2020

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

HCL nr. 106 din 26.05.2020

privind aprobarea completării acordului de asociere aprobat prin H.C.L. nr. 70 din 26.03.2020

HCL nr. 105 din 26.05.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, al bugetului instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și a listei de investiţii pe anul 2020

HCL nr. 104 din 26.05.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 308 din 19.12.2019 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

HCL nr. 103 din 26.05.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 25/31.01.2019 privind aprobarea cuantumului chiriilor nominale pentru locuințele situate în municipiul Roman și aprobarea unor contracte cadru