18.9 C
Roman
4 octombrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 07. Ședința Consiliului Local Roman din 30.03.2022

07. Ședința Consiliului Local Roman din 30.03.2022

P.V. din 30.03.2022

Proces verbal la ședința ordinară din 30.03.2022 aprobat in sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Roman din 14 aprilie 2022.

HCL nr. 072 din 30.03.2022

privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul H.C.L. 18 din 27.01.2022 privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

HCL nr. 071 din 30.03.2022

privind APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI ȘI A DESCRIERII INVESTIȚIILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 - MUGURI DE LUMINĂ”

HCL nr. 070 din 30.03.2022

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor comerciale proprietate publică şi privată a Municipiului Roman, administrate de Direcţia Administrare Pieţe

HCL nr. 069 din 30.03.2022

privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ” în vederea exercitării votului

HCL nr. 068 din 30.03.2022

privind aprobarea regulamentelor de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea /concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman

HCL nr. 067 din 30.03.2022

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

HCL nr. 066 din 30.03.2022

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 272/25.11.2021 și Hotărârii Consiliului Local nr. 283/08.12.2021

HCL nr. 065 din 30.03.2022

privind actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman