8.3 C
Roman
9 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 02. Ședința Consiliului Local Roman din 28.01.2021

02. Ședința Consiliului Local Roman din 28.01.2021

P.V. din 28.01.2021

Proces verbal la ședința ordinară din 28.01.2021 aprobat în sedința ordinară a C.L.R. din 25.02.2021

HCL nr. 033 din 28.01.2021

privind completarea H.C.L. nr. 1/2021 privind aprobarea schimbării destinației unor imobile aflate în domeniul public local al Municipiului Roman

HCL nr. 032 din 28.01.2021

privind aprobarea schimbării temporare parțiale a destinației unui imobil în vederea înființării unui centru de vaccinare

HCL nr. 031 din 28.01.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 126/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data 31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman

HCL nr. 030 din 28.01.2021

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de învățământ din Municipiul Roman

HCL nr. 029 din 28.01.2021

privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților subordonate Consiliului Local Roman

HCL nr. 028 din 28.01.2021

privind aprobarea componenței unor comisii

HCL nr. 027 din 28.01.2021

privind modificarea și completarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 026 din 28.01.2021

privind acordarea unor stimulente financiare

HCL nr. 025 din 28.01.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman