2019 Pentru Roman! – Bugetarea Participativă

  781

  Prin bugetarea participativă ”Pentru Roman”, dumneavoastră, cei implicați și interesați să ajutați la dezvoltarea comunității noastre, puteți accesa suma de 100.000 de lei sau parte din ea venind cu un proiect pe unul din următoarele domenii: infrastructură stradală – alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale; amenajare de spații verzi și locuri de joacă; amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.); infrastructură socială, culturală, de sănătate; Smart City. Consider că viziunea cetățenilor este absolut necesară să completeze proiectul pe care eu și echipa mea din Primărie îl avem pentru dezvoltarea orașului nostru. Implicarea în viața comunității contribuie esențial la evoluția societății în care trăim! – Lucian Micu, Primarul municipiului Roman

  Primul exercițiu de bugetare participativă din municipiul Roman se va desfășura pe parcursul anului 2019. Proiectele identificate și propuse de romașcani, validate de autoritatea locală, vor fi supuse unui proces de votare pentru asigurarea reprezentativității rezultatelor, apoi asumate de Municipiul Roman și implementate. Cetățenii vor fi astfel implicați într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local, își vor asuma un rol de participant activ în definirea și abordarea problemelor comunității.

  Scop și obiective

  Procesul de bugetare participativă este unul orientat către cetățean iar obiectivele principale sunt:

  1. Creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică locală;
  2. Creşterea gradului de asumare şi implicare a cetățenilor în procesul de dezvoltare urbană;
  3. Ajustarea politicilor publice în concordanță cu nevoile și așteptările cetățenilor;
  4. Îmbunătățirea transparenței administraţiei publice locale;
  5. Generarea și stimularea democrației participative.

  Participanți

  Sunt încurajați să se implice în procesul de bugetare participativă toți cetățenii care au interes în dezvoltarea municipiului Roman și au împlinit vârsta de 18 ani.

  CUM FUNCŢIONEAZĂ BUGETAREA PARTICIPATIVĂ

  Stabilirea și înregistrarea participanților la procesul de bugetare participativă

  DESCARCĂ FORMULARUL PENTRU BUGETAREA PARTICIPATIVA DE AICI!!!

  Persoanele care doresc să propună proiecte trebuie să aibă domiciul sau reședința în Municipiul Roman.

  Proiectele vor fi transmise prin e-mail la adresa, iar acestea vor fi încărcate pe site la secțiunea destinată bugetării participative de către personalul IT al Primăriei Municipiului Roman.

  Cetățenii care doresc să depună proiectele în format tipărit, au posibilitatea să ridice formularele de la Biroul Unic din cadrul instituției. Formularul completat, împreună cu alte documente relevante pentru proiect (fotografii, planuri etc) vor putea fi depuse personal la Biroul Unic. Ulterior, un angajat din cadrul Biroului IT va încărca pe site proiectul primit.

  Primăria va supune analizei, în termen de 5 zile lucrătoare, fiecare proiect primit și va stabili proiectele ce pot fi publicate pe site (un proiect nu va fi publicat dacă obiectivul sau limbajul folosit instigă la discriminare, violență, ură etc).

  Primăria își rezervă dreptul de a modifica anumite proiecte – în sensul adaptării din punct de vedere tehnic sau financiar sau a integrării mai multor propuneri într-una singură, datorită asemănării obiectivelor sau proximității geografice. În urma acestei analize, toate proiectele declarate eligibile vor fi publicate pe site și supuse votului cetățenilor.

  Stabilirea valorii bugetului propus pentru implementarea proiectelor ce vor fi selectate în urma derulării procesului de bugetare participativă

  Valoarea bugetului propus, pentru anul bugetar 2019, în cadrul procesului de bugetare participativă pentru proiectele selecţionate este de 100.000 lei.

  Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 100.000 lei, inclusiv TVA.

  Domeniile de aplicare

  Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea Municipiului Roman:

  • Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale;
  • Amenajare de spații verzi și locuri de joacă;
  • Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.);
  • Infrastructură socială, culturală, de sănătate;
  • Smart City.

  Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant/preponderent.

  Modalitatea de înscriere a proiectelor

  Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite. Proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Municipiului Roman şi să vizeze un spaţiu din proprietatea publică a municipiului.

  Pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informaţii (cuprinse în formularul de proiect):

  Titlul proiectului

  • să fie concis şi să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului

  Domeniul în care se înscrie proiectul

  • se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul

  Descrierea proiectului

  • formularea problemei, amănunţită
  • specificarea nevoilor identificate
  • descrierea beneficiilor generale obţinute prin implementarea proiectului

  Localizarea proiectului

  • prin adresă, hartă, zonare

  Durata proiectului

  • estimarea duratei de implementare a proiectului

  Beneficiarii proiectului

  • specificarea beneficiarilor proiectului
  • explicarea valorii adăugate pe care proiectul o aduce beneficiarilor

  Buget estimat

  • se va completa valoarea estimată, inclusiv TVA

  Documente ataşate

  •  fotografii, schiţe, planuri, alte documente suport

  Modul în care iniţiatorul doreşte să se implice în proiect

  • voluntariat, cofinanţare, sponsorizare.

  Votarea proiectelor

  Se va realiza într-o perioadă de timp predefinită, prin intermediul platformei online dedicată bugetării participative.

  Pentru a limita votul multiplu, accesul cetățenilor la platforma de vot se va realiza prin autentificare în cadrul secțiunii bugetare participativă de pe site.
  Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament și a reglementărilor legale în vigoare).

  Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi, până la concurența sumei aprobate de 100.000 lei.

  Criterii de eligibilitate a proiectelor

  Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Roman, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

  • să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică;
  • să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Municipiului Roman;
  • să se refere la investiții publice constând în dotări, modernizări, reparații, amenajări urbane etc;
  • să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare;
  • să nu necesite cheltuieli majore de funcționare (întreținere, plata unor drepturi de autor etc) după implementare;
  • să fie definite cât mai clar;
  • să nu intre în aria altor programe de finanțare ale Municipiului Roman, cum sunt finanțările nerambursabile acordate organizațiilor nonguvernamentale, conform Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, alte finanțări nerambursabile;
  • să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;
  • să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament;
  • să fie propuse doar din partea cetățenilor – persoane fizice.

  Validarea proiectelor în cadrul procesului de bugetare participativă va fi realizată de către o comisie constituită în acest sens la nivelul Municipiului Roman. Comisia își rezervă dreptul de a optimiza proiectele propuse, atât prin îmbunătățiri din punct de vedere tehnic, cât și prin estimarea mai eficientă a costurilor.

  Toate proiectele validate și optimizate de către comisie urmează să fie afişate la secţiunea dedicată campaniei şi supuse votului online al cetăţenilor.

  CALENDARUL CAMPANIEI

  • 19 aprilie 2019 -15 mai 2019 DEPUNERE DE PROIECTE;
  • 16 mai 2019 – 31 mai 2019 – perioada în care comisia de evaluare va analiza proiectele, va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanților și va asigura introducerea modificărilor necesare în propunerile de proiect, va afișa lista proiectelor eligibile ce vor fi supuse votului cetățenilor;
  • 03 iunie – 14 iunie 2019 – perioada în care cetățenii sunt invitați să voteze propunerile eligibile de proiect;
  • 18 iunie 2019 – afișarea rezultatelor

  Eventualele modificări ale calendarului vor fi publicate în secțiunea destinată bugetării participative pe site-ul wwww.primariaroman.ro.

  Proiecte propuse de romașcani

  amenajare joaca str smirodava

  Amenajare loc nou de joacă pe strada Smirodava

  proedu observator

  Proedu – Observator în aer liber

  amenajare spatiu cuza-voda

  Amenajare spațiu public pe strada Cuza-Vodă

  img SEMNAL DE INTRARE oras

  Semnal de intrare în oraș ( totemuri )

  img colectare sel str colectorului

  Platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile pe strada Colectorului

  img platforma colectare selectiva

  Neverseen Waste – ( Împrejurimi curate )

  banci inteligente

  Bănci inteligente în Roman

  Articolul precedentComunicat de presă – Plan CAF Roman 18.06.2019
  Articolul următorComunicat de presă – bugetare participativă 18 iunie 2019