Domeniul în care se înscrie proiectul: Infrastructură socială, culturală, de sănătate
Descriere proiect
O zonă amenajată special pentru activități educative, culturale, recreative ar trezi interesul tinerilor și ar încuraja învățarea temeinică, prin descoperire, ar contribui la educația pentru dezvoltarea durabilă. Spațiul respectiv prezintă arbori, iarbă, plante, flori, iar o reconfigurare peisagistică ar aduce plus valoare, ar stimula curiozitatea nu doar a celor 900 de tineri din liceu, ci a tuturor tinerilor romașcani.
Terenul necesită a fi curăţat, se vor planta și alți arbuşti, pomi, plante aromatice, plante perene, se vor monta mese şi bănci pentru odihnă, un foişor și un amfiteatru pentru organizarea de lecţii în aer liber și de activități culturale, echipamente adecvate pentru observarea fenomenelor din natură, biblioteci în aer liber din bușteni, șevalete etc.
Se pot contura cel puțin două centre de interes: zona de studiu și zona de recreere.
Zona de studiu: Din pietre de râu de medii și mici dimensiuni, nisip, ramuri scurte, rondele de lemn, conuri de conifer, vopsele de exterior, cauciucuri etc. se poate configura harta țării, care să reprezinte un punct al zonei de explorare. Punctul de maxim interes îl va constitui aparatura prin care tinerii pot observa diverse fenomene, pot înregistra schimbări ale climei, pot ține o evidență a observațiilor. Un telescop astronomic, binocluri, o stație meteorologică solară, un higrometru, un barometru, un psicrometru, un pluviometru, un anemometru, busole, termometre de exterior pot constitui modalități de învățare practică pentru toți cei interesați. Studiul unor fenomene, al schimbărilor de temperatură etc. va fi facilitat prin uzul acestor instrumente, iar plasarea lor se va face respectând specificul instrumentelor și accesul optim al celor interesați.
Lămpi solare, panouri solare care să capteze energie pentru o minifântână arteziană ar constitui alte oportunități de dezvoltare a unei conduite ecologice responsabile a tinerilor.
Zona de recreere: Aleile conturate cu elemente decorative (plante, arbuști, aranjamente decorative externe din materiale reciclabile), băncile, foișorul, amfiteatrul și bibliotecile vii (bușteni cu rafturi pline de cărți) pot contribui la odihna tinerilor și la petrecerea în mod agreabil a timpului liber. Aici pot performa diverși tineri cu aptitudini muzicale, de oratorie, de actorie etc.
Localizare proiect: Curtea interioară a corpului B al Colegului Tehnic Miron Costin Roman, str. Mihai Eminescu, nr.5-7, Roman
Beneficiarii proiectului: copiii și tinerii cu vârsta între 6 și 20 de ani din municipiul Roman și din împrejurimi. Beneficiarii primi vor fi elevii care studiază în instituția școlară, dar plasarea în zona centrală facilitează desfășurarea de activități de către toate celelalte unități școlare și, bineînțeles, accesul tuturor celor interesați. Plusvaloarea proiectului rezidă în extinderea competențelor tinerilor, în oferirea unor alternative de petrecere a timpului liber în mod constructiv, educativ, în creșterea gradului de conștientizare a tinerilor cu privire la comportamentul responsabil față de mediu. Nu în ultimul rând, amenajarea zonei poate fi un câștig pentru întreaga comunitate, din perspectivă peisagistică și a bunelor practici.
Buget estimate: 90.000 lei

Articolul precedentAmenajare spațiu public pe strada Cuza-Vodă
Articolul următorAmenajare loc nou de joacă pe strada Smirodava