Domeniul în care se înscrie proiectul: Amenajare de spații publice
Descriere proiect
Obiectivele principale ale proiectului sunt înființarea unei platforme de colectare a deșeurilor municipale și realizarea unei informări specializate a populației cu privire la gestionarea rațională a deșeurilor generate.
Ținta este achiziția de containere standardizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile, a unui cântar platformă, a sistemului IT și informarea a cel puțin 50.000 de locuitori.
Ținta este valorificarea, în primul an de funcționare a platformei, a minim 50% din cantitățile de deșeuri intrate și pregătirea livrabilului – studiul local – în maxim 12 luni de la deschiderea centrului.
Activitățile proiectului sunt: achiziția materialelor și echipamentelor necesare; desfășurarea unui seminar de informare a populației cu sprijinul unui expert în domeniul managementului deșeurilor; colectarea și valorificarea deșeurilor; mediatizarea eficienței proiectului și a impactului pozitiv asupra comunității și realizarea studiului local cu privire la generarea deșeurilor municipale – maxim 1 an și 6 luni de la înființare.
Localizare proiect: Strada Colectorului
Beneficiarii proiectului: locuitorii municipiului.
Beneficiile proiectului sunt multiple: o comunitate informată (50.000 locuitori), o platformă operațională pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile, o zonă în care elevii pot desfășura cursuri de pregătire, un centru unde cetățenii pot preda gratuit deșeurile valorificabile, îmbunătățirea ratelor de colectare selectivă, sprijinirea familiilor aflate în nevoi, reducerea impactului negativ asupra mediului prin depozitarea/eliminarea deșeurilor municipale.
Buget estimat (lei): 75.000 lei

Articolul precedentNeverseen Waste – ( Împrejurimi curate )
Articolul următorSemnal de intrare în oraș ( totemuri )