8.3 C
Roman
9 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2018.08.21

2018.08.21

HCL nr. 195 din 21.08.2018

HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii Carol I, construire şi dotare Sală de Sport - pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea şi dotarea Grădiniţei şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman"

HCL nr. 194 din 21.08.2018

HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CENTRULUI MULTICULTURAL "UNIREA", REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA STRĂZILOR ŞI CĂILOR DE ACCES ÎN MUNICIPIUL ROMAN"

HCL nr. 193 din 21.08.2018

HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CLĂDIRILOR CU DESTINAŢIE SOCIALĂ PENTRU POPULAŢIA CARTIERULUI URBAN DEFAVORIZAT "ZONA FABRICII", REABILITAREA STRĂZII FABRICII ŞI CONSTRUIRE CĂI DE ACCES LA LOCUINŢELE SOCIALE ÎN MUNICIPIUL ROMAN"

HCL nr. 192 din 21.08.2018

HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: "PROIECT INTEGRAT DE CONSTRUIRE ŞI DOTARE A CORPULUI B ŞI A SĂLII DE SPORT - ŞCOALA COSTACHE NEGRI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL OBLIGATORIU ŞI REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE ÎN CARTIERUL PETRU RAREŞ DIN MUNICIPIUL ROMAN"

HCL nr. 191 din 21.08.2018

privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Complexului Sportiv Sala Sporturilor

HCL nr. 190 din 21.08.2018

privind aprobarea transmiterii în folosință a unui teren către S.C. PK INDIGO S.R.L. în scopul realizării din fonduri proprii ale subscrisei a investiției „Amenajare acces prin intersecție cu sens giratoriu în strada Mihai Viteazu și pilon publicitar, pentru obiectivul Retail Park Roman”

HCL nr. 189 din 21.08.2018

privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, precum și a listei de investiții de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pe anul 2018

HCL nr. 188 din 21.08.2018

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local