0.6 C
Roman
5 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 2018.09.07

2018.09.07

HCL nr. 202 din 07.09.2018

pentru aprobarea transmiterii unor terenuri din proprietatea publică a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului Neamț

HCL nr. 201 din 07.09.2018

pentru aprobarea unei cofinanţări pentru S.M.U. Roman

HCL nr. 200 din 07.09.2018

pentru rectificarea bugetului local consolidat și a listei de investiții a bugetului local pe anul 2018

HCL nr. 199 din 07.09.2018

pentru aprobarea transmiterii în folosință a unui teren către S.C. PK INDIGO S.R.L. în scopul realizării din fonduri proprii ale subscrisei a investitiei „Amenajare acces din atrada Stefan cel Mare, pentru obiectivul Retail Park Roman”

HCL nr. 198 din 07.09.2018

pentru darea în administrare a unui bun imobil

HCL nr. 197 din 07.09.2018

pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr.1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare

HCL nr. 196 din 07.09.2018

privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 78 din 16.07.2010 şi a anexei la H.C.L. 35 din 26.02.2015