1.7 C
Roman
8 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 20. Ședința Consiliului Local Roman din 29.09.2022

20. Ședința Consiliului Local Roman din 29.09.2022

P.V. din 29.09.2022

Procesul-verbal la ședința ordinară din 29.09.2022 aprobat in sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Roman din 13 octombrie 2022

HCL nr. 221 din 29.09.2022

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 220 din 29.09.2022

privind utilizarea integrală a excedentului bugetului local al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunilor de dezvoltare și funcționare a bugetului local pe anul 2022

HCL nr. 219 din 29.09.2022

privind alocarea unei sume din bugetul local

HCL nr. 218 din 29.09.2022

privind actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

HCL nr. 217 din 29.09.2022

privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune

HCL nr. 216 din 29.09.2022

privind modificarea H.C.L. nr. 192 din 21.08.2018 pentru obiectivul de investiții "PROIECT INTEGRAT DE CONSTRUIRE ŞI DOTARE A CORPULUI B ŞI A SĂLII DE SPORT - ŞCOALA COSTACHE NEGRI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL OBLIGATORIU ŞI REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE ÎN CARTIERUL PETRU RAREŞ DIN MUNICIPIUL ROMAN"

HCL nr. 215 din 29.09.2022

privind modificarea H.C.L. nr. nr. 142 din 22.06.2018 pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu - Şcoala Sergiu Celibidache din Municipiul Roman"

HCL nr. 214 din 29.09.2022

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rezervor 5000 mc, Municipiul Roman, județul Neamț”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului